Yapı İşlerini İlgilendiren İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Nelerdir?

 • Anasayfa
 • Blog
 • Yapı İşlerini İlgilendiren İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Nelerdir?

Yapı İşlerini İlgilendiren İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Nelerdir?

19 Mart 2020 3758
Yapı İşlerini İlgilendiren İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Nelerdir?

Yapı İşlerini İlgilendiren İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatları:

 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
 • Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
 • Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde çalıştırılacakların mesleki eğitimlerine dair yönetmelik
 • Asbestle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelik
 • Ekranlı araçlarda çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelik
 • Tozla mücadele yönetmeliği
 • Çalışanların gürültü ile ilgili risklerden korunmalarına dair yönetmelik
 • İş Güvenliği Uzmanlarının görev, yetki ve sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelik
 • Çalışanların titreşimle ilgili risklerden korunmalarına dair yönetmelik
 • Kişisel Koruyucu Donanımların iş yerlerinde kullanılması hakkında yönetmelik
 • Elle taşıma işleri yönetmeliği
 • Binaların Yangından Korunması Yönetmeliği
 • Çalışanların patlayıcı ortamların tehlikelerinden korunması hakkında yönetmelik
 • İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği vb.
 • İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliği
 • İş sağlığı ve güvenliği Kurulları hakkında yönetmelik

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının Uygulanmasını Kim Sağlar ?

Kamu adına; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ile İş Teftiş Kurulu bünyesinde olan iş Müfettişleri ile Özel Kurum Adına; İşyeri bünyesinde oluşturulmuş İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi ile, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Tarafından yetkilendirilmiş OSGB ’ ler tarafından sağlanır.

 

 

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Denetimlerinde Sizden Neler İstenebilir ?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yapılacak teftişlerde aşağıdaki konularda bilgi ve belgeler talep edilebilir. Bu konularda eksikler tespit etmeleri halinde idari para cezaları uygulayabilirler.

 • Çalışanlarınızın işe giriş ve aralıklı sağlık muayene raporları
 • Çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği eğitim belgeleri
 • Risk değerlendirme raporu
 • Acil durum planı
 • Tahliye planı
 • Sağlık güvenlik planı
 • İSG talimatları
 • Çalışanlarınızın diplomaları , ehliyetleri , sertifikaları , ustalık belgeleri,
 • Personel özlük dosyaları,
 • Makinelerin , tesis atların muayeneleri ve sicil kartları
 • Kimyasal maddelerin malzeme güvenlik bilgi formları Sağlık Güvenlik Uyarı İşaretleri İş yerinde asılı olması gereken belgeler

 

Hızlı İletişim

Sorun Ve Şikayetlerinizi Bize Hızlı Bir Şekilde Bildirin

loading